ABSOLUTE KAZAKHSTAN

CONTACTS:

PhonePhone:

7-7212-425171

FaxFax:

7-7212-412562

codePostal Code:

100000

AddressAddress:

Bukhar zhyrau 55 100000-Karaganda Kazakhstan

Related companies:

BTA BANK JSC KARAGANDA BRANCH

Alikhanova 11a 100000-Karaganda Kazakhstan

Location:Asia » Kazakhstan » Karaganda

BAJRANG LTD

Ermekova 66 kom. 15 100055-Karaganda Kazakhstan

Location:Asia » Kazakhstan » Karaganda

AYRON INK KORPOREYTED LTD

Skladskaya 1 100055-Karaganda Kazakhstan

Location:Asia » Kazakhstan » Karaganda

AVTOSPEKTR LTD

Abdirova 48/1 kom. 41 100055-Karaganda Kazakhstan

Location:Asia » Kazakhstan » Karaganda

AVIAAGENCY 513 LTD

Gogolya 68 100017-Karaganda Kazakhstan

Location:Asia » Kazakhstan » Karaganda

BOTA KARAGANDINSKIY OBSHCHESTVENNYY DETSKIY FUND

Kostenko 14 100061-Karaganda Kazakhstan

Location:Asia » Kazakhstan » Karaganda

AYZEYMAN CHP

Bukhar zhyrau 66 kom. 228 100061-Karaganda Kazakhstan

Location:Asia » Kazakhstan » Karaganda

ABRAZIV TRADE HOUSE LTD

Seyfullina 99 100019-Karaganda Kazakhstan

Location:Asia » Kazakhstan » Karaganda

AYBIBI LTD TORGOVYY CENTRE DAULET

Bukhar zhyrau 47 100061-Karaganda Kazakhstan

Location:Asia » Kazakhstan » Karaganda

ARDO-KAZAKHSTAN LTD

Zhangozina 5 100038-Karaganda Kazakhstan

Location:Asia » Kazakhstan » Karaganda

AKNIET GASYR LTD

Alikhanova 37 kom. 301 100017-Karaganda Kazakhstan

Location:Asia » Kazakhstan » Karaganda

AUDIT I KONSALTING-AA LTD

Ermekova 29 kom. 216 100009-Karaganda Kazakhstan

Location:Asia » Kazakhstan » Karaganda

AKNAR PF LTD

Severnaya promzona 100000-Karaganda Kazakhstan

Location:Asia » Kazakhstan » Karaganda

AVTOSCHOOL KARAGANDINSKIY FILIAL

Olimpiyskaya 9 100019-Karaganda Kazakhstan

Location:Asia » Kazakhstan » Karaganda

AUDITSERVIS LTD FIRM

Krivoguza 5 kom. 205 100019-Karaganda Kazakhstan

Location:Asia » Kazakhstan » Karaganda

Top Cities